New Update  
 
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558, ตา...
  อ่านต่อ >>
   
 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี คนที่ 11 วาระ พ.ศ. 2558-2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ติดตามข่...
  อ่านต่อ >>
   
 
งานเกษตรอีสาน 2557 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชมนิทรรศการของพ่อ นิทรรศการองค์ความรู้พืชและสัตว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ประช...
  อ่านต่อ >>
   
 
เพลง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรัก ความสุข และความทรงจำ
ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีแห่...
  อ่านต่อ >>
   
 
เรียนเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมสามัญประจำปี
เรียนเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น    ประชุมสามัญประจำปี ในวันเส...
  อ่านต่อ >>
   
ดูทั้งหมด >>
 
New Member  
 
  โอ๊ด
     ทำความรู้จัก
  thwichai
     ทำความรู้จัก
  ฝนฝน
     ทำความรู้จัก
  art_danger
     ทำความรู้จัก
  gympimso
     ทำความรู้จัก
  เพลินพิศ
     ทำความรู้จัก
  Wanida Siri
     ทำความรู้จัก
  ์Nok Ya
     ทำความรู้จัก
  โอ
     ทำความรู้จัก
  ป๊อก
     ทำความรู้จัก
  โอ
     ทำความรู้จัก
  สยาม
     ทำความรู้จัก
  Apirat
     ทำความรู้จัก
   iam_nueng
     ทำความรู้จัก
  มุข
     ทำความรู้จัก
  เป้ KKU31 MS11 HOT1
     ทำความรู้จัก
  PlepLe
     ทำความรู้จัก
  Mengy
     ทำความรู้จัก
  มน มีนา-กันยา
     ทำความรู้จัก
  KittiWipasvongse
     ทำความรู้จัก
 
ดูทั้งหมด >>
 
     
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
 
     
 
 
Blogs
 
       
2015-11-18 23:44:42   2014-09-05 02:26:51
ประกาศ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ   ขอเชิญศิษย์เก่า มข. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 
  อ่านต่อ>>     อ่านต่อ>> 
       
2013-12-26 04:16:20   2013-11-13 05:57:33
งานคืนสู่เหย้า 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556 
  อ่านต่อ>>     อ่านต่อ>> 
       
2013-11-13 02:13:49   2013-11-08 04:42:32
Natalia Rak's 'The Legend of the Giants'   26 มกราคม 2557 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 
  อ่านต่อ>>     อ่านต่อ>> 
       
2013-11-08 04:30:16   2013-11-08 04:14:39
พุทธศักราช 2557 ปีแห่งการครบรอบสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เชิญชวนศิษย์เก่าชาวมข. ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
  อ่านต่อ>>     อ่านต่อ>> 
       
2013-11-01 06:41:18   2013-10-15 10:00:23
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556   ขอเชิญส่งรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัล“ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ”ประจำปี พ.ศ. 2556 
  อ่านต่อ>>     อ่านต่อ>> 
 
ดูทั้งหมด >>
 
 
     
 
 
Gallery
 
       
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2558 
by: admin kkualumni   date :2015-11-19 00:01:16

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558, ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ม...

  by: admin kkualumni   date :2015-11-18 23:56:41

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 10/2558
เรื่อง การสมัครรับเลือ... 

         
         
       
ประมวลภาพงาน HOME 50 ปี มข.   ประมวลภาพงานกอล์ฟการกุศล 50 ปี มข. รอบบ่าย#3 
by: admin   date :2014-01-29 08:46:45

จบไปแล้วกับงาน HOME คืนสู่เหย้า เรารัก มข. เฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย...

  by: admin   date :2013-12-10 09:44:18

         รวมภาพบรรยากาศความอบอุ่นงานกอล์ฟการกุศ... 

         
         
อ่านทั้งหมด >>
 
 
     
 
 
เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ
  ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556
 
1 นายสนิท พรหมวงษ์  
2 นายอนันต์ ลิลา  
3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง พัจนสุนทร  
4 นางอรพิน นวพงศกร  
5 นางสมพร หวานเสร็จ  
6 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  
7 รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ  
8 นายกิตต์ มักการุณ  
9 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์  
10 นายสุทัศน์ กุลสุวรรณ  
  อ่านต่อทั้งหมด
 
  ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ปี 2556
 
1 ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์  
2 นางจินตนา บุญจันทร์  
3 นายนิวัฒน์ คงกาญจน์  
4 นางสาวมุนินทร์ สายประสาท  
5 นายณรงค์ ไข่คำ  
6 นายสุพกิจ กงบุราณ  
7 นางนิภาภรณ์ ธีระกนก  
8 นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง  
9 นายสมพงษ์ วิเชียรดี  
10 นายญาณิน โอภาสพันกิจ  
  อ่านต่อทั้งหมด
 
  ศิษย์เก่าเกียรติยศ ปี 2556
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล  
2 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี  
3 รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  
4 นายชวลิต จันทรรัตน์  
5 ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์  
6 นางจิรายุ ผาผ่อง  
7 นายดุสิต โคตรวงษา  
8 นายชัยชาญ วรนิทัศน์  
  อ่านต่อทั้งหมด
 
  ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ปี 2556
 
  อ่านต่อทั้งหมด
 
 
     
 
 
 
KKU Alumni On Facebook
 
 
 
     


Go to top